金刚经修行网

开元释教录第一卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第yī一juàn卷kāi开yuán元shì释jiào教lù录gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰fū夫mù目lù录zhī之xīng兴yě也。。gài盖suǒ所yǐ以bié别...
开元释教录第一卷(注音)

开元释教录第二卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第èr二juàn卷gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之èr二wú吴sūn孙shì氏。。qián前dōu都wǔ武c...
开元释教录第二卷(注音)

开元释教录第三卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第sān三juàn卷gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之sān三dōng东jìn晋sī司mǎ马shì氏dōu都jiàn...
开元释教录第三卷(注音)

开元释教录第四卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第sì四juàn卷gēng庚wǔ午cáng藏xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之sì四qín秦yáo姚shì氏dōu都cháng常ān安((yì...
开元释教录第四卷(注音)

开元释教录第五卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第wǔ五juàn卷gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之wǔ五sòng宋liú刘shì氏dōu都jiàn建yè业zì自...
开元释教录第五卷(注音)

开元释教录第六卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第liù六juàn卷gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之liù六qí齐xiāo萧shì氏dōu都jiàn建yè业((yì...
开元释教录第六卷(注音)

开元释教录第七卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第qī七juàn卷gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之qī七zhōu周yǔ宇wén文shì氏dōu都cháng长ān安...
开元释教录第七卷(注音)

开元释教录第八卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第bā八juàn卷gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之bā八dà大táng唐lǐ李shì氏dōu都cháng长ān安...
开元释教录第八卷(注音)

开元释教录第九卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第jiǔ九juàn卷táng唐wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之jiǔ九((dà大táng唐chuán传yì译zhī之yú余))s...
开元释教录第九卷(注音)

开元释教录第十卷(注音)

kāi开yuán元shì释jiào教lù录dì第shí十juàn卷gēng庚wǔ午suì岁xī西chóng崇fú福sì寺shā沙mén门zhì智shēng升zhuàn撰zǒng总kuò括qún群jīng经lù录shàng上zhī之shí十xù叙liè列gǔ古jīn今zhū诸jiā家mù目l...
开元释教录第十卷(注音)
  • 1
  • 2
  • 版权所有:金刚经修行网